KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady naboru

Kalendarz rekrutacji do oddziału przedszkolnego (grupa „0") na rok szkolny 2017/2018:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do grupy „0" Społecznego Przedszkola nr 1 STO w Białymstoku do 20 lutego 2017 r.
 2. W roku szkolnym 2017/2018 zostanie utworzona jedna grupa przedszkolna.
 3. Rekrutacja do grupy „0" odbywać się będzie w dwóch etapach:
  • rozmowy z rodzicami i zajęcia grupowe z dziećmi odbędą się 22.02.2017 r.
   • I grupa – pocz. o godz. 16.00, II grupa – pocz. o godz. 17.00.
    • Miejsce rozmowy z rodzicami – sala klasy VI.
    • Miejsce zajęć z dziećmi – sala przedszkolna i sala gimnastyczna.
  • spotkania indywidualne z dziećmi odbędą się 23.02.2017 r. od godz. 16.30.
   • Miejsce spotkań z dziećmi – sala klasy III A, B.
  • rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie spotkań indywidualnych i grupowych.
 4. Ustalenie listy dzieci zakwalifikowanych do grupy „0" oraz listy rezerwowej nastąpi do 1.03.2017 r.
 5. Podczas spotkania z rodzicami dzieci kandydujących do grupy „0" oddziału przedszkolnego w dniu 22.02.2017 r. zostanie przedstawiona organizacja szkoły i STO.
 6. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka w roku szkolnym 2017/2018 w grupie przedszkolnej z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Społecznego Przedszkola nr 1 STO w Białymstoku – do 10.03.2017 r.
 7. Wpłata pierwszej raty wpisowego (2 x czesne) w terminie 14 dni od podpisania umowy co równoznaczne jest z przyjęciem dziecka do Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku.
 8. Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej.

Zasady rekrutacji do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku i pozostałych klas na rok szkolny 2017/2018:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku – do 31 marca 2017 r. W przypadku wolnych miejsc termin jest przedłużany.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z dziećmi, w przypadku wolnych miejsc, uzgadniane są z rodzicami.
 3. Ustalenie listy uczniów zakwalifikowanych do klasy I SSP Nr 1 STO w Białymstoku oraz listy rezerwowej – do 10 kwietnia 2017 r.
 4. Spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku w celu zapoznania z dokumentacją szkoły i jej organizacją (Statut, Regulamin Szkoły) – termin wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 5. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka w roku szkolnym 2017/2018 w kl. I z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku w terminie ustalonym z Dyrektorem szkoły.
 6. Wpłata pierwszej raty wpisowego (2 x czesne) w terminie 14 dni od podpisania umowy równoznaczna jest z przyjęciem dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku.
 7. Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej.
 8. Rekrutacja do wszystkich klas odbywa się na bieżąco w zależności od wolnych miejsc.

Zasady przyjmowania do szkoły regulują Statuty.

Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół STO w Białymstoku § 13:

§ 13

 1. Nabór do Przedszkola (grupy 0) i dodatkowej klasy I Szkoły Podstawowej (w przypadku jej utworzenia) odbywa się na według kryteriów opracowanych przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 2. Nabór uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej, która jest kontynuacją Przedszkola odbywa się według następujących zasad:
  • Szkoła Podstawowa w pierwszej kolejności zapewnia miejsca dla swoich wychowanków Przedszkola (grupy 0), którzy uzyskali ofertę zapisu do klasy I poza postępowaniem kwalifikacyjnym;
  • w przypadku posiadania wolnych miejsc w klasie I pozostali uczniowie przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Przy naborze uczniów do poszczególnych klas przestrzega się następujących zasad:
  • w każdym przypadku przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiadomości i umiejętności programowych;
  • w przypadku co najmniej dwóch kandydatów na jedno miejsce o zbliżonych charakterystykach rozwojowych pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkół prowadzonych przez STO SKT Nr 171 w Białymstoku;
  • należy dążyć do zachowania równowagi płci w klasie.
 4. Komisję kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Zespołu Szkół.
 5. Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zarządem.
 6. Przyjęcia uczniów do Zespołu Szkół następują po podpisaniu, przez rodziców lub jednego z rodziców, umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Zgodnie ze Statutem Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku § 6:

§ 6

 1. Dyrektor opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do przedszkola.
 2. Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekroczyć 16 dzieci.
 3. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia, rozmowy kwalifikacyjnej z dzieckiem w obecności rodziców, podpisania umowy na kształcenie i wpłaty wpisowego.
 4. Dyrektor może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do przedszkola, w szczególności gdy rodzice zataili istotne informacje o dziecku.
 5. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 6. O pierwszeństwie przyjęcia do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgodnie ze Statutem Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku § 7:

§ 7

Zakres zadań Dyrektora szkoły, organizację przyjęć uczniów do Szkoły określa statut Zespołu Szkół, którego częścią jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku.

Zgodnie ze Statutem SG nr 4 STO w Białymstoku § 7:

§ 7

Zakres zadań Dyrektora szkoły, organizację przyjęć uczniów do Szkoły określa statut Zespołu Szkół, którego częścią jest Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku.

 

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
data: 13-01-2017
data: 13-01-2017
data: 13-01-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 29-01-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 144